Щомісячна акція «10 літрів за репост» від АЗК ПЕРОН
01.11.2016 Оставить коментарий

Щомісячна акція «10 літрів за репост» від АЗК ПЕРОН

Розіграш «10 літрів за репост» проводиться в офіційних спільнотах компанії «ПЕРОН» у Фейсбуці та Вконтакті

Угода щодо участі в розіграші «10 літрів за репост» у Фейсбуці та Вконтакті

1. Розіграш «10 літрів за репост» проводиться в офіційних спільнотах компанії «ПЕРОН» в соціальних мережах:

Фейсбук https://www.facebook.com/azk.peron/
Вконтакті https://vk.com/azk_peron

2. Організатором Акції є АЗК «ПЕРОН».

3. Ця угода, включаючи всю інформацію щодо проведення Акції, публікуються на офіційному сайті компанії: https://peron.com.ua/

4. У розіграші беруть участь всі повнолітні користувачі соцмереж Фейсбук і Вконтакті, які є учасниками офіційних спільнот компанії «ПЕРОН» в соцмережах Фейсбук (поставили позначку «подобається») і / або Вконтакті (стали учасниками відкритої групи).

5. У розіграші не можуть брати участь працівники та уповноважені представники Організатора, їх афілійованих осіб, члени сімей таких працівників і представників, а так само працівники та представники інших осіб, які мають безпосереднє відношення до організації та / або проведення Акції, а також члени їх сімей. Організатор залишає за собою право перевірити документи, що засвідчують вік та особу Учасника.

6. Правила участі в Розіграші:

6.1. Для участі в Розіграші потрібно:
– бути учасником спільноти компанії «ПЕРОН» в соцмережах Фейсбук (поставили позначку «подобається») і / або Вконтакті (стали учасниками відкритої групи);
– зробити репост конкурсного запису;
– закріпити його на стіні до кінця проведення акції (кожного місяця з двадцятого числа по останній день місяця).

За допомогою генератора випадкових чисел обирається по одному Переможцю Акції серед усіх повнолітніх учасників офіційних спільнот Організатора в соцмережах Фейсбук і Вконтакті.

6.2. Розіграш проводиться в останній день місяця, починаючи з серпня по грудень (включно) 2016 року.

6.3. Організатор зобов’язується видати Переможцю 10 літрів будь-якого виду палива, яке реалізується в мережі АЗК «ПЕРОН».

6.4. Забрати свій приз Переможець може самостійно на АЗК компанії «ПЕРОН» за адресою вул. Симиренківська (Рябоконя), 148.

6.5. Переможець Акції дозволяє Організатору використання всіх фото та відеоматеріалів в рекламних цілях (розміщення в мережі Інтернет, друкованих ЗМІ, рекламних буклетах і листівках і т.д.).

7. Учасники Акції зобов’язуються вказувати коректні і достовірні дані в порядку, зазначеному в цій Угоді. Учасники Акції розуміють і погоджуються з тим, що дані, зазначені ними для участі в розіграші, будуть оброблятися Організатором, і дають згоду на таку обробку при прийнятті цієї Угоди.

8. Факт участі в розіграші відповідно до цієї Угоди підтверджує згоду Учасника з цією Угодою, а також є письмовою згодою Учасника Акції на обробку Організатором Акції будь-якими способами, необхідними в цілях проведення Акції, його персональних даних. Для цілей цієї Угоди поняття «персональні дані» має значення, вказане в Законі України «Про захист персональних даних», і розуміється як інформація, що відноситься до визначеної або такої, що визначається, на підставі такої інформації фізичної особи (суб’єкту персональних даних), включаючи, але не обмежуючись, прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяці і дату народження, поштову адресу та контактний телефон, дані документа, що посвідчує особу, адресу електронної пошти Учасника та ін. Під обробкою персональних даних в цій Угоді розуміється збір, систематизація, накопичення, зберігання, використання, поширення, уточнення (оновлення, зміна), блокування, знищення персональних даних Учасників Акції з метою її проведення. Під поширенням персональних даних розуміється відкрита публікація на Сайті, а також в інших джерелах відомостей про прізвище, ім’я, по батькові Учасника, міста або іншого населеного пункта проживання, а також його приза у випадках, зазначених у цьому Положенні та / або чинному законодавстві України.

9. Організатор залишає за собою право:

• на свій розсуд в односторонньому порядку без надання пояснень визнати недійсними результати Акції, а також заборонити подальшу участь в Розіграші будь-якій особі, яка підробляє або отримує вигоду з процесу участі в розіграші, або ж діє з порушенням умов даної Угоди;

• не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, крім випадків, передбачених цією Угодою та чинним законодавством України, а також при виникненні спірних ситуацій;

• на свій розсуд в односторонньому порядку без надання пояснень припинити або призупинити проведення Акції, змінити цю Угоду, якщо з якої-небудь причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це заплановано;

• розміщувати рекламні та інші матеріали про розіграші на Сайті і будь-яких інших публічних ресурсах;

• проводити інтерв’ю з Переможцем, вести фото- і відеозйомку в процесі проведення Акції та публікувати отримані матеріали на Сайті і будь-яких інших публічних ресурсах.

Подiлитись новиною

Залишити коментарiй

Ваша електронна адреса не будет опубликована. Обовязковi поля помiченi *


Залишити коментарiй

Ваша електронна адреса не будет опубликована. Обовязковi поля помiченi *